Persbericht

Ageas geeft business update tijdens Investor Day in Londen

Ageas geeft business update tijdens Investor Day in Londen

Vandaag organiseerde Ageas zijn Investor Day. De Groep gaf er een update over de Impact24-strategie, de prestaties en een aantal andere specifieke onderwerpen.

Ageas bevestigt vooropgestelde doelen

Ageas bevestigde opnieuw zijn prognose dat het netto operationele resultaat in 2023 zou uitkomen aan het bovenste uiteinde van de vork van EUR 1,1 tot 1,2 miljard, zelfs rekening houdend met de recente stormen in België, het VK en Frankrijk. Ook herhaalde de Groep er nog steeds vertrouwen in te hebben dat de operationele entiteiten ruim voldoende cash kunnen opstromen om de in het kader van Impact24 nagestreefde groei van het dividend per aandeel van de Groep van 6 tot 10% te bereiken. De solide basis van de Groep verzekert een aantrekkelijke dividendgroei in lijn met de Impact24 ambitie, ook na deze strategische cyclus.

Aanhoudend groeipotentieel in China

De activiteiten in Azië en meer bepaald in China blijven sterke operationele prestaties leveren, met een uitstekende omzetgroei en een gezonde ontwikkeling van de marges, waarbij de nadruk duidelijk ligt op kwaliteit boven kwantiteit. Die solide prestaties worden zowel weerspiegeld in de sterke resultaten volgens IFRS 17 als in het sterke gegenereerde operationele kapitaal. Tegelijkertijd bieden de waarde en de contractuele dienstenmarge van nieuwe contracten een goede basis voor toekomstige winst. De Groep is overtuigd van het potentieel van de Chinese markt voor levensverzekeringen, ziekteverzekeringen en pensioenen, en bevestigde te hebben deelgenomen aan de recente tender voor de kapitaalverhoging van Taiping Pension Co., voor een belang van 10%, wat zou overeenkomen met een bedrag van ongeveer EUR 140 miljoen.

Geslaagde transformatie van Ageas UK

Ageas UK heeft sinds 2020 een aanzienlijke en geslaagde transformatie ondergaan, door te focussen op de markt voor particuliere verzekeringen in het VK en door te investeren in capaciteiten waardoor het zich van de concurrentie kan onderscheiden: data, technische verzekeringscompetenties, technologie en efficiëntie. Daardoor is Ageas UK goed gepositioneerd om voort te bouwen op de geboekte vooruitgang door verder te groeien in zijn gekozen markten en tegen 2027 een nettowinst na belastingen van GBP 100 miljoen te genereren.

Het groeiverhaal van AG gaat verder

Als de Belgische marktleider, met consequent sterke resultaten en een duurzame groei, ziet AG nog steeds groeikansen op de Belgische markt door nichemarkten te betreden die verwant zijn met zijn kernactiviteiten, door een pioniersrol te blijven spelen in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten en door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Met die sterke basis als uitgangspunt is het de ambitie van AG om in de toekomst in al zijn productlijnen een winstgevende groei te verzekeren boven het marktgemiddelde.

Hans De Cuyper, CEO Ageas: “Ageas is een internationale Groep van lokale winnaars die profiteren van synergiën: niet alleen wat kosten betreft, maar ook op het vlak van opbrengsten, dankzij de expertise en de innovatieve oplossingen voor verkoop, bedrijfsvoering en technologie die binnen de Groep worden gedeeld. Dankzij onze goede spreiding over regio's en businesses zullen wij ook in de toekomst sterke prestaties kunnen blijven leveren.”

De presentaties en de opnames van de Investor Day 2023 zullen beschikbaar zijn op de website van Ageas.