Maatschappij

Ageas werkt samen met Close the Gap voor duurzame ICT

Bij Ageas staat duurzaamheid centraal bij alles wat we doen, en dat geldt voor de hele waardeketen: van de investeringen die we doen, de producten en diensten die we aanbieden tot de informatie- en communicatietechnologie (ICT)-infrastructuur die onze activiteiten ondersteunt. In deze context heeft Ageas een partnerschip gesloten met "Close The Gap", een sociale onderneming die de digitale kloof wil dichten, met de ambitie ervoor te zorgen dat toegang tot een computer & opleiding voor iedereen realiteit wordt. Door deze samenwerking zorgt Ageas ervoor dat haar ICT-apparatuur een positieve impact heeft buiten het bedrijf en een duurzamere ICT-praktijk inhoudt.

 

Slim ICT-gebruik om CO2 voetafdruk te verlagen

Uit metingen* van de CO2 impact van onze eigen activiteiten blijkt dat de ICT-gerelateerde CO2 uitstoot van Ageas goed is voor 12% van onze totale uitstoot, wat bijna evenveel is als de uitstoot door ons energieverbruik, dat 13% bedraagt!

Gezien de urgentie rond duurzaamheid en ons engagement hiervoor, hebben de hoofden van de ICT-afdelingen van de meeste Ageas-entiteiten besloten een 'ESG in ICT Community' op te richten om gezamenlijk te werken aan herbruikbare activa en best practices te ontwikkelen voor alle dimensies van ESG (Environmental - Social - Governance) voor ICT.

We lanceerden een groepwijde bewustmakingscampagne over de impact van Digital, en deelden aanbevelingen om ons digitale gedrag te verbeteren met de ambitie om onze CO2 voetafdruk te verminderen.

 

De productie van ICT-apparatuur heeft een grotere impact dan het gebruik ervan

In dat verband hebben wij de volledige levenscyclus van ICT-hardware bekeken, van de eerste aankoop tot de uiteindelijke ontmanteling, en van daaruit de volgende beginselen vastgesteld:

  • Verantwoord kopen: we nemen duurzaamheidscriteria mee bij de beslissing welke hardwareoplossing we kopen via Eco-labels en de EcoVadis-vragenlijst (voor Europese entiteiten).

  • Het gebruik zo lang als operationeel mogelijk is verlengen: per categorie bepalen we hoe lang onze ICT-apparatuur idealiter moet worden gebruikt voordat deze wordt vervangen.

  • Zorg ervoor dat uit gebruik genomen ITC-apparatuur elders of in een andere vorm nog waardevol is: Zodra de apparatuur geen nut meer heeft voor het bedrijf, zoeken wij naar recyclingmogelijkheden door onderdelen opnieuw te gebruiken of door deel te nemen aan sociale projecten, om te voorkomen dat de apparatuur op de stortplaats terechtkomt. En wat niet kan worden hergebruikt, wordt uiteindelijk gerecycled voor hergebruik van de materialen.

 

Ageas draagt bij aan het dichten van de ICT-kloof

Om de levensduur van onze ICT-apparatuur nog verder te verlengen, heeft Ageas een partnerschap op groepsniveau gesloten met "Close The Gap" waarvan al 8 van onze entiteiten gebruik maken.

Dit partnerschap zal ons helpen ervoor te zorgen dat onze ICT-apparatuur na gebruik door het bedrijf goed wordt herbruikt, zodat deze een tweede leven krijgt of op de juiste manier wordt gerecycleerd. Om dit te bereiken heeft "Close The Gap" wereldwijd lokale entiteiten opgezet om afgeschreven/ongebruikt ICT-materiaal van bedrijven en instellingen in te zamelen. En het gaat nog een stap verder... het recupereert ook het materiaal na het tweede gebruik. Ten slotte selecteert de organisatie via haar ISO-gecertificeerde opknapproces de kwalitatieve computers voor hergebruik in sociale en onderwijsprojecten.

 

Bénédicte Benoit, Group Digital Solution Manager: "Zoals uit studies is gebleken, vindt ongeveer 80% van de vervuiling die door gebruikersgerelateerde ICT-apparatuur wordt veroorzaakt, plaats bij de productie. Het is van het grootste belang dat ICT-apparatuur zo lang mogelijk wordt gebruikt. In die zin is de samenwerking met Close The Gap een belangrijk verwezenlijking, die ons in staat stelt onze ICT-apparatuur een tweede en langere leven te geven en zo de behoefte aan nieuw geproduceerde producten op de markt te verminderen."

 

Didier Appels, medeoprichter en algemeen directeur van Close the Gap: "Door ernaar te streven ICT-middelen 100% circulair te maken, willen we de digitale kloof overbruggen en gelijke toegang bieden tot informatie & communicatietechnologie, zodat mensen, ongeacht hun afkomst en achtergrond, hun volledige potentieel kunnen bereiken en een welvarende duurzame toekomst kunnen creëren voor zichzelf en de mensen om hen heen."

 

*Meer details zijn te vinden in het Ageas Jaarverslag.(enkel in het Engels).